Avís legal

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Ylènia Marina Macià en qualitat de titular de la pàgina web www.sewadream.com , procedeix a comunicar les dades identificatives exigides per la referida norma:

Raó social: Ylènia Marina Macià

NIF: 46140767-f

Domicili social: C/. Romans 34 baixos 1a, 08025, Barcelona.

Adreça de correu electrònic: info@sewadream.com

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nomo de domini de www.sewadream.com, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La simple utilització de la pàgina atorga la condició d’usuari de la pàgina, ja sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’avís legal. Si l’usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest avís legal, s’abstindrà d’utilitzar el lloc web. Aquest avís legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Ylènia Marina Macià pot ser diferent en cada moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web. Per tant, l’usuari ha de llegir l’avís legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la pàgina.

A través de la pàgina, Ylènia Marina Macià facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’internet per Ylènia Marina Macià o per tercers autoritzats.

L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’avís legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels continguts que conformen www.sewadream.com, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’avís legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Ylènia Marina Macià, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en www.sewadream.com, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari de la pàgina web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’usuari no podrà:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de la Ylènia Marina Macià, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de la Ylènia Marina Macià o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o d’altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la pàgina, i / o dels continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en www.sewadream.com són propietat de la Ylènia Marina Macià o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ús o accés al portal i / o els continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeix o puguin existir sobre aquests continguts. De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de la teva denominació social, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de la Ylènia Marina Macià, o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la Ylènia Marina Macià o de tercers que hagin cedit continguts en www.sewadream.com donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i www.sewadream.com hauran d’observar i complir les següents condicions:

No serà necessària autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de la Ylènia Marina Macià.
No es crearan “marcs” ( “frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de la Ylènia Marina Macià
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Ylènia Marina Macià, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de les pàgina, o dels continguts subministrats.
No es declararà ni es donarà a entendre que la Ylènia Marina Macià ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç.
La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar la destinació de l’hipervincle.
La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA

Ylènia Marina Macià no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, els seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, Ylènia Marina Macià no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Ylènia Marina Macià exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la pàgina i els continguts, en no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la pàgina i els continguts.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests enllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Ylènia Marina Macià no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic ( maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a la pàgina no implica l’obligació per part de la Ylènia Marina Macià de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Ylènia Marina Macià no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

QUALITAT DE LA PÀGINA

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la pàgina, Ylènia Marina Macià realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ de responsibilitat

Ylènia Marina Macià exclou tota responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de la teva denominació social a l’usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS

La prestació del servei de la pàgina i els continguts té, en principi, durada indefinida. No obstant això, la Ylènia Marina Macià queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Ylènia Marina Macià advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la pàgina.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies